GIÁ VỀ VIỆT NAM  = GIÁ WEB * Tỷ giá NDT + PHÍ NỘI ĐỊA TQ + PHÍ SHIP QC về VN +PHÍ DỊCH VỤ