Hàn Quảng Châu  không đồng ý hợp tác & vận chuyển những sản phẩm – hàng hóa cấm nhập khẩu dưới đây:

❌ Các chất ma túy, chất kích thích thần kinh.

❌ Các loại thiết bị kỹ thuật quân sự, vũ khí, đạn dược.

❌ Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại công cộng chống lại nhà nước Việt Nam.

❌ Các loai vật hoặc chất dễ cháy nổ và các chất nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

❌ Các vật phẩm hàng hóa nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất – nhập khẩu.

❌ Các loại tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

❌ Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.

Xem thêm các chính sách & điều khoản khác: