Đối với hàng order(5 đến 7 ngày hàng về)

GIÁ ORDER: (HQC mua, kiểm hàng,đóng hàng,vận chuyển về Việt Nam)

GIÁ VỀ VIỆT NAM  = GIÁ WEB * Tỷ giá NDT + PHÍ NỘI ĐỊA TQ + PHÍ SHIP QC-VN +PHÍ DỊCH VỤ

  • 1TIỀN TRÊN WEB
  • 2PHÍ NỘI ĐỊA TQ
  • 3PHÍ SHIP QC-VN
  • 4PHÍ DỊCH VỤ
Số tiền phải thanh toán:1+ 2+ 3+ 4

Trong đó:

1 TIỀN HÀNG TRÊN WEB: Giá sản phẩm niêm yết trên website

2 VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TQ: Chi phí bạn phải trả cho nhà sản xuất để họ vận chuyển hàng về kho của hàng quảng châu tại Trung Quốc

3 VẬN CHUYỂN VỀ VIỆT NAM: Tiền bạn phải trả cho hàng quảng châu để vận chuyển từ kho Trung Quốc về Việt Nam

4 PHÍ DỊCH VỤ: Tiền bạn phải trả cho Hàng quảng châu để đặt hàng

*Phí 1,2 đều do xưởng bên Quảng Châu thu

Phí công đặt :

Cấp độ Phí Cân nặng QC-HN Phí Cân nặng QC-HCM Phí dịch vụ
(% giá trị đơn hàng)
Lẻ 27.000/kg 29.000/kg 5%
Sỉ 22.000/kg 25.000/kg 1-3,5%
Tính theo M3 2.500.000 vnđ/m3 3.200.000 vnđ/m3


Bảng Giá Vận Chuyển Với Hàng Nặng

Hàng  Nặng Hà Nội Sài Gòn
500kg-3Tấn 12.000 18.000
3-5Tấn 11.000 17.000
5-8    Tấn 10.000 16.000
>10 Tấn Liên Hệ Liên Hệ

Quý Khách vui Lòng Thanh toán trước 90% Tiền Hàng để đơn hàng được mua Sớm Nhất!HotLine 0934.663.556