Quy định tính phí cân nặng đối với hàng nặng và hàng cồng kềnh

Kính gửi Quý Khách hàng!
Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nặng, cồng kềnh. Hangquangchau.com.vn thông báo về cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

I. Định nghĩa:

1. Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.

Quy chuẩn Cân thực Làm tròn
Cân (Kg) <=0.5 0.5
0.6< x <0.9 1

2. Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

– Cân nặng quy đổi ra cân (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/5.000

– Công thức quy đổi ra thể tích (m3) = Dài * Rộng * Cao/1.000.000

💬 Ví dụ:

quy định tính phí cân nặng đối với hàng nặng, hàng cồng kềnh

Một kiện hàng có kích thước: Dài 40 cm, Rộng 30 cm, Cao 20 cm. Quy đổi ra thể tích là:
Dài 40 cm x Rộng 30cm x Cao 20cm/1.000.000 = 0.02m3

II. Quy định của Hangquangchau.com.vn :

✅ 1. Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tếcủa kiện hàng, Hangquangchau sẽ tính phí vận chuyển (PVC) theo cân nặng quy đổi.
Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, Hangquangchau tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.

✅ 2. Hangquangchau.com.vn mặc định tính PVC theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng và chủ động truy thu tiền PVC còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính PVC theo đúng Quy định của chính sách.

✅ 3. Hangquangchau.com.vn sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng tại Kho và sẽ áp dụng đúng Quy tắc tính phí trên mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể.

Trường hợp muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng. Khách hàng có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức quy đổi, gửi hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của Hangquangchau (nếu cần).

Trân trọng thông báo!

Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ tới Hangquangchau để được hỗ trợ:

🌏 Website: hangquangchau.com.vn

☎️ Hotline: 0934.663.556 – 0988.042.718

Được viết bởi: Hai
0934.663.556