Hàn Quảng Châu  không đồng ý hợp tác & vận chuyển những sản phẩm – hàng hóa cấm nhập khẩu dưới đây:

❌ Các chất ma túy, chất kích thích thần kinh.

❌ Các loại thiết bị kỹ thuật quân sự, vũ khí, đạn dược.

❌ Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại công cộng chống lại nhà nước Việt Nam.

❌ Các loai vật hoặc chất dễ cháy nổ và các chất nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

❌ Các vật phẩm hàng hóa nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất – nhập khẩu.

❌ Các loại tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

❌ Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.