MICROSOFT INTERNET EXPLORER
Để bật cookie trong Internet Explorer 7 hoặc 8:
1. Nhấp vào Start > Control Panel. (Lưu ý: với Windows XP Classic View, nhấp vào nút Start của Windows > Settings > Control Panel).
2. Nhấp đúp vào biểu tượng Internet Options.
3. Nhấp vào tab Privacy.
4. Nhấp vào nút Advanced.
5. Chọn tuỳ chọn ‘Override automatic cookie handling’ trong phần Cookie của cửa sổ Advanced Privacy Settings.
6. Chọn tuỳ chọn ‘Accept’ hoặc ‘Prompt’ trong phần ‘First-party Cookies’.
7. Chọn tuỳ chọn ‘Accept’ hoặc ‘Prompt’ trong phần ‘Third-party Cookies’. (Lưu ý: nếu chọn tuỳ chọn ‘Prompt’, bạn sẽ được nhắc nhấp vào OK mỗi khi trang web thử gửi cookie cho bạn.)
8. Trong cửa sổ Internet Options, nhấp vào OK để thoát.
Để bật cookie trong Internet Explorer 6:
1. Nhấp vào Start > Control Panel. (Lưu ý: với Windows XP Classic View, nhấp vào nút Start của Windows > Settings > Control Panel).
2. Nhấp vào nút Advanced.
3. Chọn tuỳ chọn ‘Override Automatic Cookie Handling’.
4. Chọn tuỳ chọn ‘Accept’ hoặc ‘Prompt’ trong phần ‘First-party Cookies’.
5. Chọn tuỳ chọn ‘Accept’ hoặc ‘Prompt’ trong phần ‘Third-party Cookies’. (Lưu ý: nếu chọn tuỳ chọn ‘Prompt’, bạn sẽ được nhắc nhấp vào OK mỗi khi trang web thử gửi cookie cho bạn.)
6. Trong cửa sổ Internet Options, nhấp vào OK để thoát.

MOZILLA FIREFOX
Để bật cookie trong Mozilla Firefox 3.x (PC):
1. Nhấp vào Tools > Options.
2. Nhấp vào Privacy ở đầu bảng điều khiển.
3. Đặt ‘Firefox will’: thành Use custom settings for history.
4. Chọn hộp kiểm cạnh Accept cookies from sites để bật cookie hoặc bỏ chọn hộp kiểm đó để tắt chúng.
5. Nhấp vào OK.
Để bật cookie trong Mozilla Firefox 2.x (PC):
1. Nhấp vào Tools > Options.
2. Nhấp vào Privacy ở đầu bảng điều khiển.
3. Chọn hộp kiểm có nhãn ‘Accept cookies from sites’.
4. Nhấp vào OK.
Để bật cookie trong Mozilla Firefox (Mac):
1. Đi tới trình đơn thả xuống Firefox.
2. Chọn Preferences.
3. Nhấp vào Privacy.
4. Đặt ‘Firefox will’: thành Use custom settings for history.
5. Chọn hộp kiểm cạnh Accept cookies from sites để bật cookie hoặc bỏ chọn hộp kiểm đó để tắt chúng.
6. Nhấp vào OK.

CHROME
Để bật cookie trong Chrome (PC):
1. Nhấp vào trình đơn Công cụ.
2. Chọn Tuỳ chọn.
3. Nhấp vào tab Nâng cao.
4. Nhấp vào Cài đặt nội dung trong phần ‘Bảo mật’.
5. Đảm bảo chọn Cho phép thiết lập dữ liệu cục bộ để cho phép cookie của cả bên thứ nhất và bên thứ ba. Đối với mọi trang web cụ thể, cookie của bên thứ nhất là các cookie được đặt bởi tên miền của trang web được liệt kê trong thanh địa chỉ. Cookie của bên thứ ba đến từ các nguồn miền khác có các mục, chẳng hạn như quảng cáo hoặc hình ảnh, được nhúng vào trang. Nếu bạn chỉ muốn chấp nhận cookie của bên thứ nhất, hãy chọn hộp kiểm cạnh Chặn tất cả cookie của bên thứ ba mà không có ngoại lệ.
Để bật cookie trong Chrome (Mac):
1. Chọn Chrome > Tuỳ chọn trên thanh trình đơn.
2. Nhấp vào tab Nâng cao.
3. Nhấp vào Cài đặt nội dung trong phần ‘Bảo mật’.
4. Đảm bảo chọn Cho phép thiết lập dữ liệu cục bộ để cho phép cookie của cả bên thứ nhất và bên thứ ba. Đối với mọi trang web cụ thể, cookie của bên thứ nhất là các cookie được đặt bởi tên miền của trang web được liệt kê trong thanh địa chỉ. Cookie của bên thứ ba đến từ các nguồn miền khác có các mục, chẳng hạn như quảng cáo hoặc hình ảnh, được nhúng vào trang. Nếu bạn chỉ muốn chấp nhận cookie của bên thứ nhất, hãy chọn hộp kiểm cạnh Chặn tất cả cookie của bên thứ ba mà không có ngoại lệ.

SAFARI
Để bật cookie trong Safari:
1. Đi tới trình đơn thả xuống Safari.
2. Chọn Preferences.
3. Nhấp vào Security ở đầu bảng điều khiển.
4. Trong ‘Accept Cookies’, chọn tuỳ chọn ‘Only from sites you navigate to’.
Nếu bạn kiểm tra thấy cookie đã được bật nhưng vẫn nhìn thấy thông báo lỗi cho biết tính năng cookie của trình duyệt bị tắt, hãy thử mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của mình. Đôi khi, việc sử dụng các tab trong một trình duyệt duy nhất có thể làm cho cookie bị tắt.