Sau khi nhận được đơn hàng của bạn, nhân viên bán hàng sẽ liên lạc để xác nhận lại.

Để thanh toán đơn hàng, bạn vui lòng chuyển khoản đến tài khoản của Hàng Quảng Châu.
Thông tin chi tiết tài khoản được ghi trong trang tạo đơn hàng.
Ngay sau khi nhận được tiền thanh toán, Hàng Quảng Châu sẽ thực hiện mua sản phẩm bạn đã đặt.