Để đơn hàng được vận chuyển về cho bạn, thì tùy theo hình thức nhận hàng, bạn phải trả một hoặc toàn bộ các loại phí vận chuyển sau đây:

Lưu ý: Phí vận chuyển được tính theo trọng lượng do HQC cân trực tiếp khi nhận hàng, bạn sẽ phải thanh toán phí vận chuyển trước khi nhận đơn hàng.

 

1) Phí vận chuyển từ Trung Quốc – Việt Nam: bắt buộc với tất cả các đơn hàng
Là mức phí vận chuyển từ kho của Người bán (được chia thành các vùng tính cước khác nhau) về đến kho của NHTQ (tại Hà Nội). Mức phí này được tính dựa trên trọng lượng của đơn hàng và khoảng cách của Người bán đến kho của NHTQ.
Cước phí vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam (kho của NHTQ tại Hà Nội) được tính dựa vào bảng giá sau:

Capture

2) Phí giao hàng tới tay Khách hàng  (tùy chọn): 

Capture

* Lưu ý:

– Khách hàng cần thanh toán hai loại phí vận chuyển tại mục (1) khi hàng về tới kho của NHTQ và trước khi chúng tôi tiến hành giao hàng;

– Phí giao hàng tại mục (3), Khách hàng tự thanh toán cho hãng chuyển phát khi nhận hàng.